Ceremonies

Ceremonies die wij met regelmaat houden zijn despacho, volle maan vuurceremonie en het indiaans medicijnwiel. In een ceremonie nodig je het heilige uit om aanwezig te zijn.

Despacho
Een despacho ceremonie is een oude ceremonie, een verbindingsritueel, die zijn oorsprongDespacho in Peru heeft bij de Inca’s en ook steeds meer toegepast wordt in het Westen. In deze ceremonie creëren we een offerande van dankbaarheid aan Moeder Aarde en de bergspirits ( de Apu’s ) de engelen en lichtwezens. Een despacho is een kleurrijke offerande van elementen uit de natuur, zoals rozenblaadjes, bloemen, lamavet, katoen , rijst, suiker , snoepgoed, etc . Ieder element heeft zijn eigen functie en betekenis, die elk op zijn beurt een plaats heeft in het geheel . Alle aanwezigen plaatsen gebeden van dankbaarheid, verzoeken of intenties in deze heilige bundel, naargelang de doelstelling van de ceremonie. Deze gebeden worden aan de Spirits verzonden op het moment dat de offerande wordt verbrand in een heilig vuur, begraven wordt op een berg of heuvel , of aan een meer, rivier of zee wordt gegeven. Een despacho ceremonie is een mooie gelegenheid om heilige ruimte te delen, om je energieveld te reinigen en op te laden en om dankbaarheid te uiten voor alle overvloed die wij elke dag weer ontvangen van Moeder Aarde. Wanneer de bundel compleet is en ingepakt, krijgt elke deelnemer de mogelijkheid om gereinigd te worden met deze bundel, zodat juist die energieën die blokkeren om open en ontvankelijk te zijn, losgelaten kunnen worden.

Volle Maan Vuurceremonie
Bij een vuurceremonie gebruiken we de transformerende kracht van het vuur om die thema’s aan het vuur te geven die ons hinderen in onze groei. Van de vier oerelementen werkt vuur het krachtigst om zware energie om te zetten in lichtere energie. Het kan ook zijn dat je juist zaken in je leven wilt uitnodigen en ook dat kan bij een vuurceremonie. We doen deze ceremonie met volle maan omdat de energie van de maan dan uitermate geschikt is voor reiniging, opschonen en het helder krijgen van je levenspad. Na volle maan krijg je de afnemende maan en deze ondersteunt alle transformatieprocessen op Aarde.Volle Maan Vuurceremonie

Bij de vuurceremonie, zingen we het indianenlied:

Nitche Tai Tai, N-U-Y
Oro nika, Oro Nika
Hey Hey……Hey hey…. OOO ai.

In essentie is de vertaling als volgt:
O Grote Moeder, Moeder van het water
O Grootvader Vuur, Kracht van Transformatie
Wij roepen u aan, water van onze geboorte
Water van het Leven  moge het alchemistisch proces van transformatie zich in ons voltrekken en ons reinigen.

Voor de vuurceremonie neem je iets brandbaars (bv. een stukje hout) mee dat symbool staat voor dat wat je wilt transformeren of uitnodigen in je leven. Bij de ceremonie neem je de tijd om stil te staan bij wat goed voelt om te transformeren of los te laten.

Nadat je naar voren bent gestapt om je symbool aan het vuur te offeren, neem dan de tijd en zie hoe jouw intenties, welke in de stok of het takje zijn opgeslagen, door het verbrandingsproces worden vrijgelaten. Zie hoe het licht en die intense hitte vrijkomen en opstijgen. Je intensiveert je verbinding met dit verbrandingsproces door je handen door de rook te halen en de warmte naar je onderbuik, je hart en je voorhoofd te brengen. Zo zorg je ervoor dat al je cellen geïnformeerd worden met zuivere en oorspronkelijke informatie. Neem de tijd hiervoor. Bij de vuurceremonie laten we ook een Moeder Aarde stok (PachaMama stick) rondgaan waar we onze gebeden voor Moeder Aarde inblazen. Dat kan zijn een wens voor je gezin, voor je familie of een gemeenschap waarin je actief bent. Je kan ook wensen om jouw verbinding met Moeder Aarde te versterken. Als een ieder zijn gebed/wens in de PachaMama stok heeft geblazen, offeren we deze aan het vuur.

Indiaans medicijnwiel
De oorsprong van het medicijnwiel gaat, volgens de overlevering, terug tot de tijd waarop de eerste mens op aarde aanwezig was. Het is een ceremonie die voortkomt uit een zeer oude traditie. De indianen gebruiken het wiel als natuurlijk medicijn om weer heel te worden. Vandaar de naam medicijnwiel.
 Indiaans Medicijnwiel
Het leggen van een indiaans medicijnwiel is een mooie ceremonie waarbij je in contact komt met de tradities van de Noord-amerikaanse indianen. Gezamenlijk wordt het medicijnwiel gelegd m.b.v. 36 stenen. Het is iedere keer weer bijzonder om de energie te ervaren die direct voelbaar is als het wiel is gelegd. Door met het wiel te werken en te mediteren kom je tot inzichten. De kwaliteiten, vertegenwoordigt in het wiel, kunnen in jou (weer) tot leven worden geroepen zodat je stappen zet op jouw pad naar heling.

Het leggen van het wiel doen we op traditionele wijze zoals deze van generatie op generatie is overgedragen.